SALON VŨ

0906 625000 - 0908 625000

ĐÀO TẠO
Phương pháp “ 5 bước phân tích – 3 hình dáng – 3 kỹ thuật
Phương pháp “ 5 bước phân tích – 3... Các anh chị em đồng nghiệp thân mến Sau một thời gian dài làm việc và học tập trong ngành tóc, Quân đã theo đuổi rất nhiều trường phái, từ...